ERI LAILLA YHDESSÄ

Uutta

Opiskelijoiden kokemuksia KAMU-kohtaamisista

5.6.2014

Ensimmäisen KAMU-vuoden aikana 17 Keskuspuiston ja 13 Metropolian opiskelijaa osallistui kaveritoimintaan. Johtoajatuksena oli, että Metropolian sosionomiopiskelijat toimivat Keskuspuiston maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kamuina ja auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan yhteisen toiminnan äärellä, arjen asioita jakaen. Toisaalta sosionomien oli tarkoitus oppia esim. asiakkaan kohtaamisesta.

Opiskelijoiden oppimiskokemukset toiminnasta olivat pääsääntöisesti positiivisia, vaikka luottamuksellisen KAMU -suhteen rakentaminen veikin aikaa. Erityisen hyviksi hetkiksi tunnistettiin ne, kun Keskuspuiston ja Metropolian opiskelijat kohtasivat toisensa vertaisina, ilman ennalta määrittyviä rooleja. Tämä saattoi tapahtua esimerkiksi, kun oman kamun kanssa istuttiin bussissa juttelemassa kuulumisista ja harrastuksista, kun luottamus oli saavutettu. KAMU-parit kävivät yhdessä esimerkiksi myös taidenäyttelyssä, kirjastossa, uimassa, kalassa ja eläintarhassa. Metropolian opiskelijat oppivat sekä konkreettisia taitoja että sosiaalipedagogiikan syvintä olemusta eli sosiokulttuurisen innostamisen ja dialogin merkitystä yhteisöllisyyden ja yhteisyyden rakentamisessa.

”Jos toinen on pP9110035arempi sanallisessa kommunikaatiossa, ja toinen tekee asioita enemmän, niin se dialogi voi olla siinä toiminnassa, tekemisessä.” (Metropolian KAMU -opiskelija)

Keskuspuiston opiskelijat kokivat oppineensa erityisesti uusia konkreettisia taitoja luovien toimintojen äärellä muun muassa pelaamalla tutustumista tukevia KAMU-pelejä. Keskuspuiston opiskelijat oppivat uusia suomenkielen sanoja, ja Metropolian opiskelijat oppivat puolestaan selkokielistä viestintää. Ennen kaikkea jokainen oppi jotain moninaisuudesta ja siitä, miten erilaisuudesta huolimatta meissä kaikissa on paljon yhteistä ja yhteistoiminnassa rakentuvaa.

”Mun oma kaveri on hyvä. Ja mun mielestä kamukin oli hyvä ja mä opin paljon. Esimerkiksi, jos mä en osaa käydä joku paikka, mä voin käydä heidän kanssa ja se oli hyvä. Ja toi, jos he tulevat tähän ja he puhuvat, voi katsoa kirjasta ja saada apua, lukea ääneen ja selittää, toi on hyvä.” (Keskuspuiston KAMU -opiskelija)

”Se on niin kuin alkanut konkretisoitumaan tässä KAMUssa, että mitä se on, kun aidosti kohtaa ihmisen.” (Metropolian KAMU opiskelija)

”Minusta se oli miellyttävää, kun vietettiin iltapäivää ja tehtiin helmiä ja niiden vertailua. Ja ylistettiin toisiamme helmien tekijöinä.” (Metropolian KAMU -opiskelija)

Lähteet: Muistiinpanot Metropolian opiskelijoiden tapaamisista & kirjalliset reflektiotehtävät sekä Lahtinen, M. 2014. Kamu – läsnä oleva ystävä vai etäinen ohjaaja? Maahanmuuttajaopiskelijoiden kokemukset Kamu-kaveriohjauksesta. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Opiskelijan näkökulma: Pöhinää kamuilusta ryhmässä

P9110024-3

16.10.2013

Huomio kaikki, Kamu-toiminta on vauhdissa!
Ensimmäisen KAMU-tunnin alussa tunnelma oli varovaisen utelias, ehkä pidättyväinenkin. Kun opettajat Jouni ja Marja alkoivat vetää luovia, toiminnallisia harjoituksia, alkoi osallistujien joukosta kuulua jo naurun pyrskähdyksiä ja iloista puheensorinaa. Alun verryttelyosuuden jälkeen päästiin KAMU-hankkeessa kehitetyn mieltymysmittaripelin testaamiseen. Siinä arvuutellaan itse kunkin osallistujan ammatti- ja harrastusmieltymyksiä.
Ennen pelin aloittamista kaikki osallistuivat pelin, pelilaudan, pelikorttien ja pelinappuloiden viimeistelyyn, jonka aikana vapaamuotoinen jutteleminen mahdollistui edistäen näin toisiin tutustumista. Ja sitten pelaamaan!
Vähitellen jumppasaliin syntyi tiivis tunnelma. Menoa ei haitannut se, että jokaiselle ryhmälle näytti syntyvän hieman omanlaiset pelisäännöt. Jokainen sai kuitenkin vuorollaan kertoa ammatti- ja harrastusmieltymyksistään saamiensa pelikorttien pohjalta. Hilpeyttä ja vähän ihmetystäkin saadut pelikortit välillä herättivät, sillä aina arvaukset eivät osuneet oikeaan. Ottaen huomioon Keskuspuiston opiskelijoiden erilaiset suomen kielen osaamistasot, suoriutuivat he omista pelivuoroistaan hyvin.
Nyt KAMU-toiminta on kestänyt useamman viikon ja kamuilu on hyvässä vauhdissa. Viikoittaisten ryhmätapaamisten lisäksi KAMU-parit ja -pienryhmät tapaavat toisiaan vapaa-ajalla. KAMU-toiminnan aikana olemme saaneet aikaan runsaasti ”pöhinää” kamuilusta. Ilmassa on ollut jännitystä, kiinnostusta, innostusta, osallistumishaluttomuuttakin sekä runsaasti keskustelua siitä, voiko pelaamalla tai leikkimällä oppia. Leikillisyyden pelko, erilaiset oppimiskulttuurit, odotukset ja ennakkokäsitykset onkin hyvä tiedostaa, nostaa esille ja purkaa yhdessä. Pelit ja leikit kuuluvat jokaiseen ikään ja kaikille ihmisille. Aikuinenkin voi siis pitää hauskaa ja samalla oppia!

Service Learning -siltoja Taiwaniin
22.8.2013
ATT00001

Elokuun lopulla Metropolian opettajat saivat kokea viehättävän, taiwanilaisen iltapäivän, johon kuului perinteisiä, savustettuja luumuja ja vuorilla asuvan alkuperäisväestön valmistamaa kahvia. Samanaikaisesti apulaisprofessori Yu Chu Huang FJU Catholic Universitystä piti kiinnostavan esitelmän, miten hänen yliopistossaan toteutetaan Service Learning -ajattelua.

Koko yliopisto toteuttaa Service Learning -lähestymistapaa opetuksessaan. Opiskelijat tekevät tarvekartoituksen joistakin köyhistä tai muutoin heikossa asemassa yhteisöistä ja pyrkivät tukemaan niiden voimaantumista. Esimerkiksi sosiaalialan opiskelijat aloittivat hankkeen, jossa he auttavat säännöllisesti Taiwanin vuoristoalueella asuvien koululaisten läksyissä. Alueella ei toimi riittävästi päteviä opettajia.
Opiskelijaryhmä keräsi rahaa ja vanhoja tietokoneita asennettavaksi yhteisökeskukseen, sekä on sitoutunut tukemaan koululaisia joka päivä etäyhteyden kautta. Säännöllisin väliajoin koululaiset ja opiskelijat tapaavat toisensa arvioidakseen oppimistuloksia.

”Tavallisesti opiskelijat opiskelevat yksin, mutta näissä projekteissa he oppivat tiimityötä. Heidän täytyy myös jakaa oppimistaan, mikä voi liittyä kunnioitukseen, kommunikaatioon tai johonkin käytännölliseen kuten ruuanlaittoon tai tanssimiseen,” Huang kertoo. ”Kaupungissa on liikaa virikkeitä eivätkä opiskelijat välttämättä enää tiedä, miten toimia asiakkaiden kanssa. Vuoristossa opiskelijat oppivat kuuntelemaan ja näkemään,” hän jatkaa.
Huangin vierailu Metropoliassa on osa suunnitelmia jatkaa Culture Bridge hanketta, joka on Service Learning -ajatteluun liittyvää opiskelijavaihto- ja tutkimustoimintaa. Hankkeessa on mukana Taiwan (FJU Catholic University), Suomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu), Australia (ACU Australian Catholic University), Hong Kong (Lingnan University) ja uusimpana jäsenenä Indonesia (Indonesia Catholic University). Tavoitteena on tulevaisuudessa tarjota myös Metropolian opiskelijoille mahdollisuus tukea indonesialaisten yhteisöjen voimaantumista kahden viikon pituisissa opiskelijavaihdoissa.

Sivu 2 (3)123