Opiskelijoiden kokemuksia KAMU-kohtaamisista

5.6.2014

Ensimmäisen KAMU-vuoden aikana 17 Keskuspuiston ja 13 Metropolian opiskelijaa osallistui kaveritoimintaan. Johtoajatuksena oli, että Metropolian sosionomiopiskelijat toimivat Keskuspuiston maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kamuina ja auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan yhteisen toiminnan äärellä, arjen asioita jakaen. Toisaalta sosionomien oli tarkoitus oppia esim. asiakkaan kohtaamisesta.

Opiskelijoiden oppimiskokemukset toiminnasta olivat pääsääntöisesti positiivisia, vaikka luottamuksellisen KAMU -suhteen rakentaminen veikin aikaa. Erityisen hyviksi hetkiksi tunnistettiin ne, kun Keskuspuiston ja Metropolian opiskelijat kohtasivat toisensa vertaisina, ilman ennalta määrittyviä rooleja. Tämä saattoi tapahtua esimerkiksi, kun oman kamun kanssa istuttiin bussissa juttelemassa kuulumisista ja harrastuksista, kun luottamus oli saavutettu. KAMU-parit kävivät yhdessä esimerkiksi myös taidenäyttelyssä, kirjastossa, uimassa, kalassa ja eläintarhassa. Metropolian opiskelijat oppivat sekä konkreettisia taitoja että sosiaalipedagogiikan syvintä olemusta eli sosiokulttuurisen innostamisen ja dialogin merkitystä yhteisöllisyyden ja yhteisyyden rakentamisessa.

”Jos toinen on pP9110035arempi sanallisessa kommunikaatiossa, ja toinen tekee asioita enemmän, niin se dialogi voi olla siinä toiminnassa, tekemisessä.” (Metropolian KAMU -opiskelija)

Keskuspuiston opiskelijat kokivat oppineensa erityisesti uusia konkreettisia taitoja luovien toimintojen äärellä muun muassa pelaamalla tutustumista tukevia KAMU-pelejä. Keskuspuiston opiskelijat oppivat uusia suomenkielen sanoja, ja Metropolian opiskelijat oppivat puolestaan selkokielistä viestintää. Ennen kaikkea jokainen oppi jotain moninaisuudesta ja siitä, miten erilaisuudesta huolimatta meissä kaikissa on paljon yhteistä ja yhteistoiminnassa rakentuvaa.

”Mun oma kaveri on hyvä. Ja mun mielestä kamukin oli hyvä ja mä opin paljon. Esimerkiksi, jos mä en osaa käydä joku paikka, mä voin käydä heidän kanssa ja se oli hyvä. Ja toi, jos he tulevat tähän ja he puhuvat, voi katsoa kirjasta ja saada apua, lukea ääneen ja selittää, toi on hyvä.” (Keskuspuiston KAMU -opiskelija)

”Se on niin kuin alkanut konkretisoitumaan tässä KAMUssa, että mitä se on, kun aidosti kohtaa ihmisen.” (Metropolian KAMU opiskelija)

”Minusta se oli miellyttävää, kun vietettiin iltapäivää ja tehtiin helmiä ja niiden vertailua. Ja ylistettiin toisiamme helmien tekijöinä.” (Metropolian KAMU -opiskelija)

Lähteet: Muistiinpanot Metropolian opiskelijoiden tapaamisista & kirjalliset reflektiotehtävät sekä Lahtinen, M. 2014. Kamu – läsnä oleva ystävä vai etäinen ohjaaja? Maahanmuuttajaopiskelijoiden kokemukset Kamu-kaveriohjauksesta. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.