ERI LAILLA YHDESSÄ

Materiaalit

KAMU-hankkeessa tuotettuja materiaaleja

KAMU Materials – in English >>

1. Toiminnalliset KAMU-pelit ja draamamenetelmät. Peliopas, pelien ja toiminnallisten menetelmien kuvauksia sekä materiaalit, jotka voi tulostaa omaan käyttöön.
2. Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen. Erityisesti oppilaitoksille suunnattua materiaalia kuten oppaita ja arviointimallin, joiden avulla voi kehittää vapaaehtoistoiminnasta oppimista kumppaniorganisaation kanssa.
3. KAMU-paritoiminta.  Materiaali, jonka avulla oppilaitos ja vapaaehtoistoiminnan organisaatio voivat käynnistää KAMU-paritoiminnan kaltaista toimintaa.
4. Muu KAMU-hankkeessa tuotettu materiaali. Hankkeen aikana tuotettuja videoita, esityksiä, opinnäytetöitä jne.

1. Toiminnalliset KAMU-pelit ja draamamenetelmät

Pelit

Pelisujuttajan opas. Yleisiä ohjeita ja virikkeitä pelien käytöstä maahanmuuttajien ja valtaväestön kohtauttamisessa ja virikkeenä jatkotoimintaan.
– Mieltymysmittari. Pelin tavoitteena on purkaa kulttuurisia ennakkokäsityksiä, tutustua oletuksiin ja faktoihin toisista ihmisistä ja heidän kiinnostuksen kohteistaan.
HAPE harrastepeli. Peli auttaa etsimään uusia harrastuksia ja kiinnostuksen aiheita uudessa kulttuurisessa ympäristössä. Nopan kuvat.
Suomi-Guru. Pelissä opiskellaan käytännön suomea näytellen, piirtäen ja selittäen.
– Maassa maan tavalla. Peli, joka on suunnattu monikulttuurisuustyötä tekeville. Pelin tekee näkyväksi suomalaisessa kulttuurissa olevia kirjoittamattomia sääntöjä ja pakottaa pelaajat pohtimaan niiden sattumanvaraisuutta ja absurdiutta.
– Kysymyslaatikot. Laatikosta tai hatusta vedettäviä kysymyksiä keskustelun pohjaksi: kaupungin paikoista ja tekemisen mahdollisuuksista.
– City-Survival: City Survival suomeksiInstructions. Question Sheet. Answer Sheet.

– Draamamenetelmät

– Miksi draamatarinoita? Ohjeita ja ajatuksia draaman käytöstä kotoutumisen ja kohtauttamisen välineenä.
Monenlainen Suomi. Kortit tuovat esille suomalaisen arjen monimuotoisuutta ja sukupuolirooleja. Kortit keskusteluttavat siitä, miten erilaiset ihmiset näkevät maailmaa eri tavoin. Niillä voi käynnistää myös tarinankerrontaa ja draamoja. Kortteja voi käyttää myös diaesityksenä. Pajaohjeet.
– Nexus. Avaruuteen sijoittuva draamatarina ystävyydestä, uuden kohtaamisesta ja taakse jättämisestä. Draama on suunnattu erityisesti yläasteen maahanmuuttajien valmentavien luokkien ja muiden luokkien kohtauttamiseen.
– Mummon tyttö. Osallistava draamatarina erään nuoren naisen vaikeista valinnoista ansiotyön, opiskelun ja omaisten välillä. Suunniteltu erityisesti maahanmuuttajatyötä tekevien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten kohtauttamiseen.
– Urheilukassi ja matto. Nuoren maahanmuuttajamiehen valintoja, kun sporttikassi on lähin omainen. Osallistava draamatarina työnhausta, unelmista, vaikeuksista ja niiden voittamisesta.
– Tilannetarinoita. Todellisuuteen pohjautuvia kuvitteellisia tilannekuvauksia nuorten maahanmuuttajien visaisista tilanteista. Tarinoita voi käyttää monialaisen keskustelun tai toiminnallisten pajojen virittäjänä. Kehitetty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Kurvi-hankkeen kanssa.
– Dolores muuttaa Suomeen. Miten rakennat tukiverkostoja muuttaessasi avioliiton perässä Suomeen? Moniammatillista pohdintaa virittävä draamatarina, joka on kehitetty yhdessä QUTOMO-verkoston kanssa.

2.Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen vapaaehtoistoiminnan harjoittelussa

Vapaaehtoistoiminnasta oppimaan – Ajatuksia ammattikorkeakouluille – Niina Manninen ja Eija Raatikainen (2014)
Oppia, innostusta ja draamaa – Opiskelijat vapaaehtoistoiminnassa – Marja Kannelsuo ja Mai Salmenkangas (2014)

– Yhteistyölomakkeet vapaaehtoistoiminnan organisaatioille: Metropolian lomake ja vapaaehtoistoiminnan organisaation lomake

– Sosiaalialan opiskelijoille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelun ohjeet (päivitetty 2017)

– Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu – oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille: kysely (e-lomake) ja kysely (pdf)

Vapaaehtoistoiminnan itseopiskelumateriaalit
Itseopiskelumateriaalin tarkoitus on auttaa Vapaaehtoistoiminnan harjoittelua suorittavaa sosionomiopiskelijaa hahmottamaan vapaaehtoistoimintaan liittyviä periaatteita eri näkökulmista. Seuraavat lähteet kuuluvat itseopiskelupakettiin:
Vapaaehtoistoiminnan etiikka, Etenen kannanotto (2014)
Sosiaali- ja terveysjärjestöt hyvinvoinnin rakentajina , Soste (2012)
– Onnistunut vapaaehtoistoiminta. Opas toiminnan kehittäjille. (Osat 1, 2, 3, ja 4, sivut 1-170) , Kaila, K (toim.) (2014)
Ohjeita vapaaehtoistyössä jaksamiseen, Punainen risti

3.KAMU-paritoimintaa

Taustatiedon kerääminen opiskelijoilta KAMU-paritoimintaa varten. 

Muistilista KAMU-opiskelijoiden ensimmäiseen yhteistapaamiseen.

Ideoita opiskelijoille mahdolliseen KAMU-paritoimintaan.

– Pajakuvaukset. Kuvauksia KAMU-ryhmätoiminnasta, sen tavoitteista ja arviointia työskentelystä.
– Pantomiimi, kulttuuripäivä, bingo. Toiminnallisia pajoja peruskoulun mava-luokkien ryhmäyttämiseen.
– Kimppakaraoke. Laulujen avulla voi oppia suomea tunteillen, ja tunteet ovat tärkeä osa oppimista. Kimppakaraoke tukee sosiaalista oppimista ja kohtaamista.
– KAMU-sarjakuvakortteja: tsemppaamaanselvittämään yhdessä  ja aktivoimaan, Kaisa Leka

4.Muu KAMU-hankkeessa tuotettu materiaali

Service Learning malli
Integration Salad, Candive Kalohombo ja Iain Huntley (In English). A colourful, analytical and descriptive audiovisual short film regarding the integration of immigrants (youtube)
– Ystävistä parhaat, Candive Kalohombo ja Iain Huntley. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille – Video vapaaehtoistoiminnasta, missä suomalainen nainen voi alkaa ystäväksi maahanmuuttajaäidille (youtube)
– Opinnäytetyö: Kamu – läsnä oleva ystävä vai etäinen ohjaaja? : maahanmuuttajaopiskelijoiden kokemukset Kamu-kaveriohjauksesta, Minna Lahtinen (2014)
– Opinnäytetyö: Like-O-Meter Game: A Tool for Supporting the Integration of Immigrants, Pilvi Nousiainen, Marianna Kemppi, Päivi Taylor (2014, abstrakti suomeksi)
– Pro Gradu: “Urheilu on ollut suurin ja parhain apu minulle luomaan sosiaalista verkkoa ja kotoutumaan Suomeen”: Kisakeskuksen vertaisohjaajakoulutukseen osallistuneiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kokemuksia liikuntatoiminnan merkityksestä, Niina Eräpalo. Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikka, 2014
– Eija Raatikainen: Sosiaalipedagogiikkaa opitaan vapaaehtoistoiminnassa osana ammattikorkeakouluopintoja. Teoksessa: Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, Vuosikirja 2013. Suomen sosiaalipedagoginen seura ry, Tampere 2013. (s. 137-144)
– Niina Manninen: “– Service Learning and Social Pedagogy – Discussing the KAMU Service Learning Program.”
European Journal of Social Education -26/27 – 2015 (55-75)

– Esityksiä

– Satunnaisia muistiinpanoja Kamu-pajaseminaarista 18.5.2013
– KAMU: Service Learning Case Model, Niina Manninen  (in English)