ERI LAILLA YHDESSÄ

Kumppaniksi?

Metropolia Ammattikorkeakoulu kutsuu vapaaehtoistoimintaa järjestäviä organisaatioita yhteistyöhön järjestämään vapaaehtoistoiminnasta oppimisen mahdollisuuksia sosionomiopiskelijoille. Yhteistyö onnistuu:

1. Tutustumalla tässä Metropolian kuvaukseen  vapaaehtoisoiminnan harjoittelusta, johon vapaaehtoistoiminnasta oppiminen liittyy.

2. Täyttämällä tähän oman organisaation tiedot ja toimittamalla ne Metropolian yhteyshenkilölle (ks. yhteystiedot kohdassa 1).