ERI LAILLA YHDESSÄ

Kamu-hanke

KAMU oli Euroopan sosiaalirahaston ja Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittama, kaksivuotinen hanke (2013–14). Sitä toteuttivat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Keskuspuiston ammattiopisto ja Kalliolan setlementti.

Hankkeen tarve kumpusi monen Keskuspuiston maahanmuuttajataustaisen opiskelijan vähäisistä kontakteista suomalaisiin ja heikosta suomen kielitaidosta. Metropolian näkökulmasta oli tarvetta lisätä tulevien sosiaalialan ammattilaisten asiantuntemusta monikulttuurisuuteen ja erityisiin oppimisen haasteisiin liittyen aidoissa oppimisympäristöissä. Kalliolan setlementti taas halusi kehittää opiskelijoiden vapaaehtoistoimintaa.

KAMU-kaveritoimintaa

Toimijoiden yhteistyötä pilotoitiin muodostamalla Keskuspuiston ja Metropolian opiskelijoista KAMU-pareja, jotka tapasivat toisiaan epävirallisesti vuoden ajan. Kalliola koulutti ja ohjasi opiskelijoita vapaaehtoistoimintaan. Toiminnan tavoitteena oli toisaalta lisätä opiskelijoiden kotoutumisen edellytyksiä ja toisaalta sosiaalialalle kouluttautuvien ammatillisia valmiuksia.

Ensimmäisen vuoden aikana hankkeessa mallinnettiin KAMU-pareille suunnattua ryhmänohjaustoimintaa ja laadittiin kuvaus KAMU-ryhmätoiminnasta paritoiminnan käynnistäjänä. Opiskelijat kehittivät asiantuntijoiden kanssa toiminnallisia lautapelejä ja draamatarinoita, joita on mahdollista käyttää esimerkiksi kotoutumisen tukemisessa, kielen opiskelun välineenä ja vapaaehtoisten orientoivassa koulutuksessa.

Vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli

KAMU-hankkeessa kehitettiin myös Suomeen soveltuva toimintamalli opintojen ja vapaaehtoistoiminnan yhdistämiseksi myös muuallakin kuin paritoiminnan yhteydessä. Sitä sovelletaan viiden opintopisteen suuruisena jokaisen Metropoliasta valmistuvan sosionomin Vapaaehtoistoiminnan harjoittelussa. Kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen pedagoginen malli perustuu opiskelijan selkeään etukäteisorientaatioon, vapaaehtoistoiminnan itseopiskeluaineistoon, vapaaehtoistoiminnan organisaation tarjoamaan ohjaukseen ja strukturoituun itsearviointiin.

Useilta oppilaitoksilta ja vapaaehtoistoiminnan organisaatioilta saadun palautteen perusteella kiinnostus ja tarve kehittää vapaaehtoistoiminnasta oppimista Suomessa on suuri. Monet vapaaehtoistoiminnan organisaatiot pääkaupunkiseudulla liittyivätkin verkostoon, joka toteuttaa vapaaehtoistoiminnasta oppimisen mallia tulevaisuudessakin.