Posts By: Mai Salmenkangas

Uusi hanke vapaaehtoistoiminnasta oppimisen kehittämiseksi

Metropolia Ammattikorkeakoulu on osallistunut kevään 2015 aikana useilla foorumeilla vapaaehtoistyötä ja opintoja käsitteleviin keskusteluihin. Esimerkiksi helmikuussa esiteltiin KAMU-hankkeen kokemuksia KANTU-päivillä Opiskelijavapaaehtoistyö -työryhmässä ja toukokuussa Amigo-hankkeen järjestämässä, vapaaehtoistyön opinnollistamista käsitelleessä työpajassa. Syksyllä 2015 Metropolia jatkaa KAMU-hankkeessa aloitettua työtä vapaaehtoistoiminnasta oppimisen kehittämiseksi. Haaga-Helian koordinoimassa ja ESR:n rahoittamassa Verkkovirta-hankkeessa (2015-17) muun muassa jatketaan kehittämistä monialaisesti ja laajennetaan verkostoa…. Read more »

KAMU-hankkeen päättöseminaari, verkostotori ja työpajat järjestettiin 28.11.2014

KAMU -hankkeen toimintaa kiteytetiin päättöseminaarissa seuraavasti: se rakensi vapaaehtoistoimintaa hyödyntävän, uudenlaisen oppimisen mallin ja kehitti toiminnallisia menetelmiä esimerkiksi kielen oppimisen tukemiseen. Hankkeen keskiössä oli vapaaehtoistoiminnasta oppimisen liittäminen osaksi ammattikorkeakouluopintoja. Kyse on hyväksi koetusta tavasta toteuttaa opintoja työelämälähtöisesti ja opiskelijan osaamista monipuolisesti kehittäen. Sosiaalialan ohella vapaaehtoistoiminnasta oppimisen periaatteita voidaan soveltaa muillekin aloille. Vapaaehtoistoiminnasta oppimista kehitettiin KAMU-kaveriparitoiminnassa…. Read more »

KAMU-seminaarissa puhetta vapaaehtoistyössä oppimisesta

7.10.2014 KAMU-hankkeen verkostoseminaari esitteli vapaaehtoistoimintaa tekevälle yhteistyöverkostolle hankkeen kokemuksia oppimisesta vapaaehtoistoiminnan kontekstissa. Lisäksi tilaisuudessa jatkokehiteltiin käytännöllisempää yhteistyömallia yhdessä osallistujien kanssa. Metropolian Sofianlehdonkadun yksikköön oli saapunut lähes 20 vapaaehtoistoiminnan toimijaa tai siitä kiinnostunutta. Mukana oli henkilöitä mm. Helsingin diakonissalaitokselta, Pakilan seurakunnasta, SPR:ltä, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta ja monista muista vapaaehtoistoimintaa organisoivista järjestöistä. Tilaisuudessa pohdittiin mitkä… Read more »

Opiskelijoiden kokemuksia KAMU-kohtaamisista

5.6.2014 Ensimmäisen KAMU-vuoden aikana 17 Keskuspuiston ja 13 Metropolian opiskelijaa osallistui kaveritoimintaan. Johtoajatuksena oli, että Metropolian sosionomiopiskelijat toimivat Keskuspuiston maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kamuina ja auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan yhteisen toiminnan äärellä, arjen asioita jakaen. Toisaalta sosionomien oli tarkoitus oppia esim. asiakkaan kohtaamisesta. Opiskelijoiden oppimiskokemukset toiminnasta olivat pääsääntöisesti positiivisia, vaikka luottamuksellisen KAMU -suhteen rakentaminen veikin aikaa…. Read more »

Opiskelijan näkökulma: Pöhinää kamuilusta ryhmässä

16.10.2013 Huomio kaikki, Kamu-toiminta on vauhdissa! Ensimmäisen KAMU-tunnin alussa tunnelma oli varovaisen utelias, ehkä pidättyväinenkin. Kun opettajat Jouni ja Marja alkoivat vetää luovia, toiminnallisia harjoituksia, alkoi osallistujien joukosta kuulua jo naurun pyrskähdyksiä ja iloista puheensorinaa. Alun verryttelyosuuden jälkeen päästiin KAMU-hankkeessa kehitetyn mieltymysmittaripelin testaamiseen. Siinä arvuutellaan itse kunkin osallistujan ammatti- ja harrastusmieltymyksiä. Ennen pelin aloittamista kaikki… Read more »