Opiskelijan näkökulma: Pöhinää kamuilusta ryhmässä

P9110024-3

16.10.2013

Huomio kaikki, Kamu-toiminta on vauhdissa!
Ensimmäisen KAMU-tunnin alussa tunnelma oli varovaisen utelias, ehkä pidättyväinenkin. Kun opettajat Jouni ja Marja alkoivat vetää luovia, toiminnallisia harjoituksia, alkoi osallistujien joukosta kuulua jo naurun pyrskähdyksiä ja iloista puheensorinaa. Alun verryttelyosuuden jälkeen päästiin KAMU-hankkeessa kehitetyn mieltymysmittaripelin testaamiseen. Siinä arvuutellaan itse kunkin osallistujan ammatti- ja harrastusmieltymyksiä.
Ennen pelin aloittamista kaikki osallistuivat pelin, pelilaudan, pelikorttien ja pelinappuloiden viimeistelyyn, jonka aikana vapaamuotoinen jutteleminen mahdollistui edistäen näin toisiin tutustumista. Ja sitten pelaamaan!
Vähitellen jumppasaliin syntyi tiivis tunnelma. Menoa ei haitannut se, että jokaiselle ryhmälle näytti syntyvän hieman omanlaiset pelisäännöt. Jokainen sai kuitenkin vuorollaan kertoa ammatti- ja harrastusmieltymyksistään saamiensa pelikorttien pohjalta. Hilpeyttä ja vähän ihmetystäkin saadut pelikortit välillä herättivät, sillä aina arvaukset eivät osuneet oikeaan. Ottaen huomioon Keskuspuiston opiskelijoiden erilaiset suomen kielen osaamistasot, suoriutuivat he omista pelivuoroistaan hyvin.
Nyt KAMU-toiminta on kestänyt useamman viikon ja kamuilu on hyvässä vauhdissa. Viikoittaisten ryhmätapaamisten lisäksi KAMU-parit ja -pienryhmät tapaavat toisiaan vapaa-ajalla. KAMU-toiminnan aikana olemme saaneet aikaan runsaasti ”pöhinää” kamuilusta. Ilmassa on ollut jännitystä, kiinnostusta, innostusta, osallistumishaluttomuuttakin sekä runsaasti keskustelua siitä, voiko pelaamalla tai leikkimällä oppia. Leikillisyyden pelko, erilaiset oppimiskulttuurit, odotukset ja ennakkokäsitykset onkin hyvä tiedostaa, nostaa esille ja purkaa yhdessä. Pelit ja leikit kuuluvat jokaiseen ikään ja kaikille ihmisille. Aikuinenkin voi siis pitää hauskaa ja samalla oppia!