ERI LAILLA YHDESSÄ

Opiskelijat ja maahanmuuttajat kavereiksi

Kaikki näkevät maailman vähän eri tavoin ja osaavat erilaisia asioita. KAMU:ssa ajatuksena oli olla ja työskennellä eri lailla, mutta yhdessä.

KAMU:n pilottihankkeessa muodostettiin kaveripareja, joissa oli mukana Keskuspuiston maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ja Metropolian sosionomiopiskelijoita. Tavoitteena oli esimerkiksi tukea suomen kielen oppimista ja uusien harrastusten löytymistä. Sosionomiopiskelijat pystyivät oppimaan lisää vapaaehtois- ja asiakastyöstä.

Hankkeessa kehitettiin myös yleisempi vapaaehtoistoiminnasta oppimisen pedagoginen malli, joka soveltui monenlaisiin vapaaehtoistoiminnan tilanteisiin. Molemmat mallit perustuvat Service Learning (palveluoppiminen) -ajatteluun.

Lisäksi KAMU-opiskelijat kehittivät toiminnallisia pelejä, jotka ottivat huomioon kulttuurierot ja erilaiset oppimisen haasteet. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan koulutuksessa tai työskenneltäessä vapaaehtoistyössä ryhmien kanssa.